Wat is een Corpote Yogi?

Voel jij je weleens gefrustreerd, ontevreden of onzeker op je werk? Misschien voel je je niet gewaardeerd, heb je een vervelende fout gemaakt of heb je een moeizame werkrelatie met een collega. De meeste mensen hebben in hun werksituatie weleens last van ongemakkelijke gevoelens die je werkgeluk in de weg kunnen staan. Maar Jje kunt echter leren hoe je deze stressvolle werksituaties vanuit evenwicht benadertren en zelfs kunt gebruiken voor je persoonlijke groei. Hoe? Door te werken als een Corporate Yogi!

De filosofie van yoga

Wat komt er in je op als je aan yoga denkt? Misschien denk je wel aan wierook en hippieachtige types die in een lotushouding mantra’s zitten te zingen. Of misschien denk je juist aan slanke jonge vrouwen in een hippe yogabroek die al¬lerlei ingewikkelde lichaamshoudingen doen. Er kleven best een aantal stereoty¬pen aan yoga. En ik zal eerlijk zijn, ik had er vroeger zelf ook een aantal. Voordat ik er rond mijn dertigste mee begon, vond ik yoga vooral zweverig en langzaam. Dat paste totaal niet bij de snelle corporate carrière die ik op dat moment had.

Deze vooroordelen kunnen ervoor zorgen dat jij je niet direct met yoga iden¬tificeert. Toch zou ik je willen uitnodigen om de ideeën die je mogelijk over yoga hebt aan de kant te schuiven. Yoga omvat namelijk veel meer dan een aantal rek- en strekoefeningen op een matje. Van oudsher is yoga bedoeld als een complete levensfilosofie die je kan ondersteunen bij alle uitdagingen van het mens-zijn. Een manier om jezelf beter te leren kennen en meer geluk en balans in je leven en in je werk te brengen.

De lichaamshoudingen die in yoga- en sportscholen worden onderwezen, zijn hier in het Westen het bekendste onderdeel van de totale yogafilosofie. Daarmee gaan we echter voorbij aan de diepere wijsheid van yoga, die in het hectische leven van vandaag de dag heel waardevol kan zijn. Wat blijkt: er zijn in de yogafilosofie veel raakvlakken met thema’s als vitaliteit, werkgeluk en verbinding. Yoga draait namelijk niet alleen maar om een soepel lichaam en een rustig hoofd. In de kern is het een manier om je als mens optimaal te ontplooien. In die ontplooiing spelen lichaamshou¬dingen een rol, maar zijn ze geen doel op zichzelf.

Yoga toepassen op de werkvloer

Je kunt moeilijk tijdens een stressvolle vergadering even je yoga¬mat uitrollen om tot rust te komen. Waar je in de vergaderzaal wél wat aan kunt hebben, zijn de yama’s en de niyama’s. Deze twee onderdelen van de yogafilosofie bevatten samen tien leef¬regels die je helpen om op een goede manier met je omgeving en met jezelf om te gaan. Het interessante is dat deze leefregels met elkaar samenhangen. Wanneer je er eentje overtreedt, kan dat een kettingreactie veroorzaken. Wan¬neer bijvoorbeeld je hebzuchtloosheid – de vijfde yama – in het gedrang komt, kun je je tevredenheid – de tweede niyama – verliezen.

De yama’s en de niyama’s gaan over wat ik ‘off the mat’-yoga noem. Oftewel: hoe pas je de wijsheid van yoga toe in je dagelijkse leven? Ze helpen je bij het ontwikkelen van een bewustere levenswijze waarbij je rustig en vanuit balans op je omgeving kunt reageren. En dat kan je in de werksituatie enorm helpen! Ik val zelf in mijn dagelijkse werkzaamheden ook regelmatig terug op de ya¬ma’s en de niyama’s. Ze geven me een leidraad die me helpt om kalm te reage¬ren op uitdagende situaties. Op deze manier pas ik de yogafilosofie direct toe in mijn werk.

De voordelen van werken als een Corporate Yogi

Een Corporate Yogi is iemand die de principes uit de yogafilosofie toepast op het werk. Wanneer je gaat werken als een Corporate Yogi, wordt je werk je yogamat. Het is de plek waar je gaat ontdekken hoe je dichter bij je Zelf kunt komen. Dat kan een uitdagend proces zijn, maar het gaat je veel opleveren:

- Je voelt je gelukkiger. Je leeft je eigen waarheid en je lost je oude pijnen op. Je leeft niet langer van buiten naar binnen maar van binnen naar buiten, waardoor je tevredenheid en een langdurig geluksgevoel ont¬wikkelt.

- Je inspireert anderen. Hoe dichter jij bij je Zelf komt, hoe meer charisma je zult hebben. Mensen voelen namelijk aan wanneer iemand met zijn of haar Zelf in contact staat. Je bent echt jezelf en daarmee word je een inspiratie voor anderen. Dat wat jij hebt, zouden zij ook wel wil¬len. Door dicht bij je Zelf te blijven, help je iedereen in je omgeving op weg.

- Je levert een bijdrage aan iets dat groter is dan jezelf. Hier heb je misschien nog niet aan gedacht, maar door te werken als een Corporate Yogi draag je bij aan een grote transitie die groter is dan jij alleen. Wanneer meer mensen jouw voorbeeld volgen, kun je een patroon binnen je organisatie doorbreken. Doordat jij aan jezelf werkt, draag je ook bij aan de verbetering van het grote geheel. Je organisatie veran¬dert op een organische manier.

Voor mijzelf is de yogafilosofie ondertussen een leidraad in mijn werk en in mijn leven geworden. Yoga biedt heldere handvatten die me helpen om meer mentale balans en werkgeluk te vinden. Deze filosofie helpt me om begrippen als vitali¬teit, werkgeluk en purpose te vertalen naar concrete acties. Zo wordt je dagelijks leven, en dus ook je werksituatie, je yoga practice.