Medewerkers willen meer betekenis in hun werk

Door Judith Manshanden,

in Purpose

Uit het Nationaal Onderzoek naar Purpose in Organisaties blijkt dat 42% van de medewerkers wil werken vanuit een duidelijke ‘purpose’ in de organisatie. Dit betekent dat ze niet alleen bij willen dragen aan het maken van financiële winst, maar ook sociale en ecologische waarde willen creëren. Deze wens staat op dit moment nog ver af van de realiteit; slechts 8% geeft aan dat werken vanuit purpose op dit moment door hun organisatie als leidend thema wordt genomen bij het nemen van beslissingen.

Steeds meer organisaties zijn ermee bezig:werken vanuit purpose. Dit betekent dat voor de organisatie niet alleen financiële winst, maar ook ecologische en sociale waarde van belang zijn. Toch valt de transitie van ‘profit’ naar ‘purpose’ in de praktijk vaak niet mee. Hoewel de purpose wordt ondersteund in de directiekamer, merken medewerkers op de werkvloer er nog te weinig van.

Dat het management de nieuwe manier van werken meer omarmt dan de werkvloer, is bij haast iedere organisatieverandering het geval. Toch is één van de belangrijkste inzichten uit het onderzoek dat de transitie van ‘profit’ naar ‘purpose’ meer is dan andere organisatieveranderingen. Het vraagt om een andere, verbonden manier van organiseren waarbij het creëren van financiële waarde in dienst staat van het creëren van sociale en ecologische waarde. De transitie van ‘profit’ naar ‘purpose’ gaat dus in de eerste instantie om een verschuiving van drijfveren. Daarna is het zaak om deze nieuwe, verbonden manier van werken te doorleven, uit te dragen en te verankeren in de systemen van de organisatie.

Niet alleen inhoudelijk, maar ook procesmatig verschilt de transitie van ‘profit’ naar ‘purpose’ van een andere organisatieveranderingen. Dit is te vergelijken met het verschil tussen een verzorgde reis en een trektocht. Bij een verzorgde reis zijn alle activiteiten van tevoren bedacht en gepland, terwijl bij een trektocht niet vastligt wat de route zal zijn of welke obstakels je tegenkomt. Een goede voorbereiding, weten waar je bent, aanpassend vermogen en extra inspanning van de reisleider zijn hierbij van groot belang.

De transitie van ‘profit’ naar ‘purpose’ is dus zowel inhoudelijk als procesmatig een pionierstocht die vraagt om visie en lef om bewuste keuzes te durven maken. Gelukkig is er – in tegenstelling tot wat zich voor doet bij de meeste andere organisatieveranderingen – veel draagvlak onder medewerkers om de transitie te maken. Medewerkers geven duidelijk aan een sterke wens te hebben om te werken vanuit betekenis. En dat is hoopgevend.

Terug naar overzicht