De verbindende leider; vertrouwen houdt alles bij elkaar

Door Judith Manshanden,

in Leiderschap

Een verbindende leider creëert de juiste context zodat medewerkers optimaal kunnen functioneren. Vertrouwen is hierbij de ‘lijm’ die alles bij elkaar houdt. Vertrouwen wordt vaak gezien als een van de belangrijkste factoren voor het succes van een organisatie. Men heeft het dan echter meestal over het vertrouwen van de klant. Vertrouwen in de interne organisatie is echter minstens zo belangrijk.

Binnen een verbonden organisatie voelen medewerkers dat ze het vertrouwen krijgen om het werk op hun eigen manier te doen. Dat ze kunnen experimenteren en dat ze fouten mogen maken. Ze durven ook fouten te maken, omdat ze zich veilig voelen. Een verbindende leider geeft hen namelijk vertrouwen. Hij gaat ervan uit dat mensen fundamenteel goed zijn en hun werk goed wíllen doen. De positieve energie die dit met zich meebrengt, voel je in de organisatie.

Hoe belangrijk het uitstralen van vertrouwen is, werd in de jaren zestig van de vorige eeuw onderzocht op onder andere een basisschool in Californië. Alle leerlingen kregen aan het begin van het schooljaar een verkapte IQ-test. De scores van de test werden niet bekendgemaakt aan de leraren. In plaats daarvan werd hen verteld dat van sommige leerlingen kon worden verwacht dat zij betere prestaties gingen leveren dan hun klasgenoten. De namen van  kinderen werden willekeurig geselecteerd en bekendgemaakt bij de leraren. De leraar had van sommige kinderen dus een positieve verwachting en van anderen een negatieve. Aan het eind van het schooljaar werden alle leerlingen opnieuw getest met dezelfde IQtest als aan het begin van het schooljaar. Het bleek dat de kinderen waarvan de leraar verwachtte dat ze het beter zouden doen dan hun klasgenoten, ook inderdaad betere prestaties hadden geleverd. De kinderen waarvan de leraar een negatieve verwachting had, hadden het minder goed gedaan. Dit onderzoek werd nog vele malen herhaald met telkens hetzelfde resultaat: bij positieve verwachtingen verbeterden de prestaties en de prestaties werden juist slechter wanneer er negatieve verwachtingen waren.

In de psychologie wordt dit het Pygmalion-effect genoemd. Wanneer je het vertrouwen binnen je organisatie wilt laten groeien, is het van belang om positieve verwachtingen van de medewerkers te hebben. Ook wanneer deze verwachtingen onuitgesproken blijven. Wanneer je erop vertrouwt dat iemand positief gedrag zal vertonen, is de kans vele malen groter dat dit daadwerkelijk zo zal zijn.

Vertrouwen geven is dus meer dan een positief geloof in de ander. Als je vertrouwen geeft, kun je het ook krijgen. Leiders moeten niet alleen in woorden maar ook in daden bewijzen betrouwbaar te zijn.


Terug naar overzicht