De leider van de toekomst is niet langer de baas

Door Judith Manshanden,

in Leiderschap

Het zal niemand zijn ontgaan: de wereld waarin we leven verandert in een rap tempo. Mede dankzij de komst van het internet is de wereld veranderd van een logische, lineaire machine naar een complex, verbonden geheel waarin alles met elkaar samenhangt.

Deze verbonden wereld brengt nieuwe spelregels met zich mee. Netwerken met anderen en meebewegen met wat er in je omgeving gebeurt is belangrijker dan ooit. Dit geldt ook voor organisaties. Alleen maar financiële winst nastreven, handelen uit eigenbelang en de competitie aangaan is niet langer genoeg om succesvol te zijn. Werken in een verbonden wereld vraagt om nieuwe, verbonden business- en aansturingsmodellen en, misschien nog wel belangrijker, om nieuw leiderschap. De leider van de toekomst is namelijk niet langer de baas …

De hiërarchische leider die met een stok en een wortel klaar staat om je te vertellen wat je moet doen, past niet meer bij deze tijd. We weten tegenwoordig namelijk zelf heel goed wat we willen. Dankzij onze smartphones, tablets en laptops banen we ons dagelijks een weg door een oneindige hoeveelheid keuzemogelijkheden en informatie waardoor onze interne ‘zoekmachine’ goed is afgesteld. We zijn gewend om te kiezen en we weten, misschien wel beter dan vroeger, wat ons inspireert en waar we gelukkig van worden.

Ook in ons werk willen we keuzevrijheid ervaren en geïnspireerd worden. Dit betekent een nieuwe taak voor de leiders. Zij moeten namelijk dat gevoel van inspiratie en intrinsieke motivatie in ons los weten te maken. Ze moeten een gevoel van zingeving triggeren en een beweging representeren waar we ‘bij willen horen’. En dan zullen we ze, net als op FacebookTwitter en Instagram, bijna als vanzelf gaan volgen.

In organisaties betekent dit dat de baas dus niet per se de leider hoeft te zijn. De nieuwe leiders zijn die personen die het meest inspirerend zijn, de meest vernieuwende ideeën hebben of het hogere organisatiedoel het beste uitdragen. Ze zijn leiders omdat anderen ervoor kiezen om ze te volgen, niet omdat een hiërarchische positie dit voorschrijft.

Voorbeeld van een nieuwe leider

Een mooi voorbeeld van zo’n nieuwe leider is Arshad Shamsi, adviseur bij het adviesbureau Quint Wellington Redwood. Shamsi realiseerde zich enige tijd geleden dat hij duurzamer en bewuster met zijn omgeving wilde omgaan en dat hij met meer plezier wilde werken. In zijn baan, zoals die op dat moment was, kon hij zijn ei niet langer kwijt. Maar in plaats van een andere baan te zoeken, koos Shamsi ervoor om een verandering op gang te brengen binnen Quint Wellington Redwood. In zijn vrije tijd organiseerde hij trainingen over ‘verbonden werken’ voor collega’s die daarin geïnteresseerd waren. Het bleek dat veel mensen binnen de organisatie hetzelfde voelden en snel verspreidde Shamsi’s enthousiasme zich onder de collega’s. Er begon bottom up een beweging te ontstaan van mensen die een gezamenlijke droom over een duurzamer en meer verbonden Quint Wellington Redwood deelden. Ze formuleerden een visie voor de toekomst en legden deze voor aan het management, terwijl steeds meer mensen zich bleven aansluiten. De beweging was ondertussen zo sterk geworden dat het management er niet meer omheen kon. Tegelijkertijd zagen zij in dat er interessante innovatiemogelijkheden lagen in de visie zoals die door de groep was neergelegd en namen het als uitgangspunt voor het nieuwe jaarplan. Shamsi had door initiatief te nemen, zijn werkomgeving veranderd.

En dat is kenmerkend voor de leider van de toekomst: hij is in staat om beweging op gang te brengen. Niet vanuit een hiërarchische positie, maar als inspirator. En daar komt geen stok of wortel meer aan te pas; mensen doen mee omdat ze hetzelfde voelen en bij willen dragen aan het gedeelde doel. Ze werken vanuit hun intrinsieke motivatie wat een gevoel van zingeving en verbondenheid met zich meebrengt. De leider van de toekomst faciliteert deze beweging maar is niet langer de baas!

Terug naar overzicht